Advies

Naast training, coaching en opleiding vragen opdrachtgevers ons steeds vaker voor advieswerk bij verander- en ontwikkelprocessen en bij het opstarten van nieuwe projectteams. Omdat het ontwikkelen van mens & organisatie ons vak, onze expertise en onze passie is, bieden wij op verzoek ook deze aanvullende service aan.

Onze adviseurs/trainers kijken op een verfrissende en andere manier naar ontwikkel- en veranderprocessen, waardoor ze in staat zijn organisaties nieuwe inzichten, perspectieven en routes te bieden.

Onze adviseurs zijn breed inzetbaar en op alle niveaus, bijvoorbeeld als project-adviseur bij een veranderproces, bij innovatie trajecten of als programma-manager bij trainingen rondom de thema’s team- en leiderschapsontwikkeling.

Project Mentaal verzuim

Mentaal verzuim kost het bedrijfsleven jaarlijks 1,8 miljard euro. Ter onderbouwing een paar cijfers:

  • 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress.
  • 14% van de werknemers hebben burn-out klachten
  • 29% van de Nederlanders is zeer vermoeid

Volgens onderzoek blijkt dat investeren in mensen loont, want gelukkige werknemers zijn 15 tot 20 procent meer productief. Wanneer de productiviteit met 1 procent stijgt, levert dit een organisatie met honderd fulltime medewerkers per jaar € 95.000 extra omzet op.

Deze cijfers komen uit een doorrekening van CapGemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) – 2012

Bestaande protocollen en werkwijzen om het ziekteverzuim terug te dringen zijn niet effectief genoeg. Wij hebben een andere visie op ziekteverzuim en mentaal verzuim en vanuit deze visie creëren we een ander perspectief met een ander resultaat. Organisaties die werken vanuit onze visie hebben extreem lage verzuimcijfers en medewerkers die met veel plezier werken.

Interim Management

Op verzoek kunnen wij ook interim managers inzetten die op professionele wijze ondersteunen bij verander- en ontwikkeltrajecten.