Brainstormen

Op zoek naar een gesprekspartner of wilt u een brainstormsessie organiseren?

Wij zijn enthousiaste en creatieve denkers, die veelal anders kijken en denken over bestaande problemen en processen.

Mensen die onderdeel zijn van een niet optimaal functionerend (werk)systeem of die willen innoveren, houden vaak ‘onbewust’ het oude systeem in stand. Mensen houden zich vaak onbewust vast aan oude ideeën en/of beperkende patronen. Dit is normaal menselijk gedrag, want we willen immers de status quo bewaren. De inzet van een buitenstaander kan daarom juist van toegevoegde waarde zijn. Wij genereren graag samen met u nieuwe ideeën en inzichten die u verder helpen in het proces. Heeft u vervolgens ondersteuning nodig bij de implementatie, dan helpen wij u daar vanzelfsprekend ook bij. Heeft u vervolgens ondersteuning nodig bij de implementatie, dan helpen wij u daar vanzelfsprekend ook bij.

Wij fungeren regelmatig als gesprekspartner/sparringpartner of begeleiden brainstormsessies voor leidinggevenden/teams. Daardoor veranderen we vaak het perspectief en ontstaat er weer ruimte en energie.

Wij kunnen zowel procesbegeleider inzetten als creatieve denkers, het is waar u het meeste aan heeft!