Leadership Impact Awareness Model®

Hoe creëer je als leider een Excellent Team?


Leiders hebben een grote invloed op de effectiviteit, productiviteit en sfeer binnen organisaties. Ervaring leert ons dat zij zich vaak onvoldoende bewust zijn van de effecten van hun eigen handelen op hun medewerkers. Met het Leadership Impact Awareness Model® wordt de bewustwording bij leiders gefaciliteerd over de effecten van hun gedrag, wijze van communiceren en acties op de beleving van de omgeving, teamontwikkeling en de te realiseren doelen.

De pijlers vertrouwen, verbinding en waardering vormen de basis van effectief en succesvol leiderschap. Dat is waar het Leadership Impact Awareness Model® over gaat! En dat vraagt awareness op organisatorisch-, managerial-, team- en individueel niveau.

Het doel van het Leadership Impact Awareness Model is de bevordering van bewust, effectief en succesvol leiderschap om zodoende een Excellent Team te creëren.