Methodiek

Op positieve wijze kijken & denken creëert een andere dynamiek en een ander effect

Tekst

Het ontwikkelen van mens & organisatie is ons vak, onze expertise en onze passie! Wij worden enthousiast als we zien dat mensen zich op positieve wijze ontwikkelen en groeien als persoon en als team. Dat motiveert ons iedere keer weer en we zijn er oprecht trots op dat we aan dat ontwikkelproces hebben mogen bijdragen. Daarom doen wij de dingen die wij doen met heel veel plezier!

Glas half leeg of half vol!

Zie je problemen en de bekende bergen, of zie je juist mogelijkheden en uitdagingen? De manier waarop we kijken en denken (mindset) heeft in belangrijke mate invloed op ons handelen en het te behalen resultaat. We zijn in zijn algemeenheid vooral gericht op fouten en problemen. Zo hebben we aangeleerd om vanuit een probleem te redeneren en vanuit deze probleemredenatie naar oplossingen te zoeken. Deze aanpak richt zich dan vooral op het voorkomen, verkleinen of wegnemen van het probleem. Zie als voorbeeld de “Case ziekteverzuim” hieronder.

Wij kiezen bewust om te handelen vanuit een positieve benadering en een inspirerend perspectief, die gebaseerd is op Positieve Psychologie en de waarderende aanpak. Ervaring leert ons telkens weer dat deze manier van werken uiterst effectief is en dat er zeer uitzonderlijke resultaten mee geboekt worden.

Positieve Psychologie & Appreciative Inquiry

De basis van onze werkwijze is Positieve Psychologie en de methodiek Appreciative Inquiry, de waarderende aanpak .

Wij werken vanuit een positief, uitdagend en waarderend perspectief, waarbij gebruik gemaakt wordt van behaalde successen en de aanwezige talenten. Niet op zoek naar de fouten en verschillen, maar juist naar de successen, talenten & verbinding.

Uit onze ervaring blijkt dat de meeste mensen en organisaties het leuk vinden om hun successen te delen met anderen. Successen maken immers blij, creëren enthousiasme, geven (zelf)vertrouwen en inspireren ons om opnieuw successen te behalen. Dat is een principe dat wij zoveel mogelijk hanteren.

Bij ons wordt ‘ervarend leren’ afgewisseld met waarderende opdrachten, FeedForward en grensverleggende activiteiten. Ervaring leert dat deze combinatie ieders ontwikkelproces actief stimuleert, waardoor het effect groter is. Deze persoonlijke ontwikkeling versterkt tevens de ontwikkeling van het team en het leiderschap. Onze waarderende en positieve aanpak zorgt ervoor dat mensen sneller in hun kracht staan. Hierdoor creëren we vertrouwen, verbinding en realiseren we nieuwe successen!

Naast het inhoudelijke deel, investeren wij ook graag in het belevingsaspect, want een positieve beleving blijft immers lang bij. Een positieve beleving ondersteund een duurzame en effectieve ontwikkeling.