OrganisatieCoaching

OrganisatieCoaching is gericht op het op alle niveaus beter laten functioneren van de organisatie. Er wordt gekeken naar het gehele systeem organisatie, welke gedragspatronen, opvattingen en mechanismen aanwezig zijn en het effect daarvan op medewerkers en het realiseren van de organisatiedoelen. Op basis van de analyse, worden de mogelijke ontwikkelingsstrategieën besproken en vinden in overleg gepaste interventies plaats. Het is een dynamisch samenspel van coaching, organisatieadvies en opleiding.

OrganisatieCoaching is aan te raden bij ingrijpende verander- en ontwikkelprocessen, zoals reorganisaties, fusies, verbetertrajecten e.d., maar werkt ook goed bij (nieuwe) teams en organisaties die zich continu willen verbeteren.