TeamVision

In de teamtraining TeamVision wordt door de leider de Leaders Intent gepresenteerd! Door de Leaders Intent geeft de leider essentiële informatie aan het team, waardoor het team weet wat het doel, de kaders en het gewenste effect moet zijn. Het geeft het team daarmee speelruimte en verantwoordelijkheid.

Vervolgens staat het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op samenwerking centraal. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk wat het team verstaat onder samenwerking. Daarnaast ontstaat er door de gezamenlijke ontwikkeling zowel op teamniveau als op individueel niveau commitment.

Nadat de TeamVision klaar is, wordt er gewerkt aan de Moments of Truth. De Moments of Truth gaan over wanneer de samenwerking door omstandigheden of onverwachte situaties onder druk komt te staan, dus wanneer wordt het echt spannend in de samenwerking. Onder druk en onder extreme omstandigheden communiceren we namelijk altijd anders.Vervolgens worden er gezamenlijke scenario’s ontwikkeld hoe hier effectief mee om te gaan in lijn met de TeamVision. 

Deze training blijkt in de praktijk heel veel frustraties en escalaties te voorkomen en zijn in zeer grote en complexe projecten succesvol gebleken.