Werkwijze

Anders kijken & denken creëert een andere dynamiek en een ander effect!

Zie je problemen en de bekende bergen of zie je juist mogelijkheden en uitdagingen? De manier waarop we kijken en denken heeft in belangrijke mate invloed op ons handelen en het te behalen resultaat.

We zijn in onze optiek te veel gericht op fouten en problemen. Zo hebben we aangeleerd om vanuit een probleem te redeneren en vanuit deze probleemgedachte naar oplossingen te zoeken. De aanpak richt zich dan vooral op het voorkomen of verkleinen van het probleem.

Een voorbeeld is het onderwerp ziekteverzuim, het probleem is ziek zijn en we gaan met heel veel geld, tijd en inzet het probleem terugdringen. Wij merken in de praktijk dat er maar weinig mensen binnen organisaties zijn, die energie krijgen van alle protocollen en procedures rondom ziekteverzuim. Wij houden ons daarentegen niet bezig met het terugdringen van het ziekteverzuim. Nee, wij houden ons vooral bezig met het verhogen van de arbeidsdeelname! De focus is daarbij gericht op wat we willen bereiken en niet op wat we willen voorkomen. Kortom een andere focus en denkwijze met een andere dynamiek en ook effect!

Wij benaderen uitdagingen op allerlei vlakken dan ook op een geheel andere wijze, telkens weer met een bijzonder resultaat!

Positieve Psychologie & Appreciative Inquiry

De basis van onze werkwijze is Positieve Psychologie en de methodiek Appreciative Inquiry, de waarderende aanpak .

Wij werken vanuit een positief, uitdagend en waarderend perspectief, waarbij wij gebruik maken van behaalde successen en de aanwezige talenten. Niet op zoek naar de fouten en verschillen, maar juist naar de successen, talenten & verbinding.

Wij hebben ervaren dat de meeste mensen en organisaties het leuk vinden om hun successen te delen met anderen. Successen maken immers blij, creëren enthousiasme, geven (zelf)vertrouwen en inspireren ons en anderen om opnieuw successen te behalen. Dat is een principe dat wij zoveel mogelijk hanteren.

Wij wisselen ‘ervarend leren’ af met waarderende opdrachten, FeedForward en grensverleggende activiteiten. Ervaring leert dat deze combinatie ieders ontwikkelproces actief stimuleert, waardoor het effect groter is. Onze waarderende en positieve aanpak zorgt ervoor dat mensen sneller in hun kracht staan. Hierdoor creëren we vertrouwen, verbinding en realiseren we nieuwe successen!

FeedForward!

FeedForward is een positieve, leuke en waarderende benadering, dat uitnodigend is voor de ander om te groeien. FeedBack focust zich op gemaakte fouten in het verleden die niet meer veranderd kunnen worden. FeedForward focust zich op de oneindig veel mogelijkheden die de toekomst biedt!