Burn-out & Stress

Burn-out is niet het einde, het is de basis van een nieuw begin!

Steeds vaker coachen wij werknemers die veel stress ervaren, tegen een burn-out aanzitten of dat al zijn. Onderzoek toont aan dat 1 op de 8 werknemers kampt met burn-out klachten en dat 1 op de 3 werknemers stress gerelateerde klachten heeft. TNO heeft zelfs burn-out uitgeroepen tot beroepsziekte nummer 1. Op het moment dat een werknemer voor een langere periode uitvalt, zijn daar hoge kosten mee gemoeid. De gemiddelde verzuimduur bedraagt ongeveer 6 maanden. Als het ziekteproces niet goed wordt begeleid, zal het herstel langer duren en is ook de kans op herhaling groter. Investeren in het herstel is dan ook uiterst lonend en kostenbesparend.

Een burn-out is zeker niet het einde, ondanks dat het een onplezierige situatie is. Het kan juist als een nieuw begin worden gezien, een reset. Het is een proces van dichter bij jezelf te komen, jezelf opnieuw ontdekken en om nieuwe toekomstperspectieven te creëren. Vanuit onze visie op ontwikkelen creëren wij dan ook een ander perspectief! Mindset en taalgebruik zijn belangrijk, vooral de dingen die je in je hoofd aan jezelf verteld. Een voorbeeld van het creëren van een nieuwe mindset: we spreken niet van tegenslagen, maar van verrijkende ervaringen. Een mindset met een ander gevoel, dynamiek en vooral een ander effect!

Rust, fysiek en mentaal herstel zijn zeer belangrijk in de opstartfase. In de daaropvolgende fase volgt intensivering van de fysieke inspanning, om de energiebalans te herstellen en uiteindelijk te optimaliseren. Ten slotte ontstaat er een nieuwe persoonlijke balans, waar meer inzicht en (mentale en fysieke) veerkracht is opgebouwd. Gefeliciteerd, je bent op een positieve wijze gegroeid!