Projecten

Het Mental Training Center heeft het maatschappelijk belang hoog in het vaandel staan, vandaar dat we onze kennis en expertise regelmatig belangeloos inzetten voor maatschappelijke vraagstukken. Ook het aanvliegen van deze projecten doen we juist op een vernieuwende wijze (waarderende aanpak en positieve psychologie). Hier benoemen we enkele van onze projecten: 

Project Stimulering Positieve Sportbeleving (Stiposport)

Sportinnovatie & Maatschappelijke Ontwikkeling! De kracht van positief denken!

Juist in een tijd waarin agressie en geweld op sportvelden steeds vaker voorkomt, is aandacht voor positieve sportbeleving noodzakelijk. Het Mental Training Center is ervan overtuigd dat het aanpakken van excessen vooral effectief is als dat bij de bron plaatsvindt. Hoewel het achteraf straffen van betrokkenen soms noodzakelijk is, valt er vooral bij het coachen, begeleiden en stimuleren van sporters en sportteams een forse winst te behalen in sportief succes. Juist investeren in wat goed gaat en wat sporters goed doen, stimuleert het vertrouwen en faciliteert de ontwikkeling van ieders talenten. Daarom hebben wij project Stiposport opgestart, het kan echt anders!!

De tulp staat voor: positiviteit, vertrouwen, vernieuwing en verbinding!

Voor meer informatie over dit project klik hier!

Preventie Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

Wij willen een onderzoek opzetten naar preventie van PTSS. Hoe kunnen we mannen en vrouwen vooraf trainen op hun taak waar ze mogelijk te maken kunnen krijgen met traumatische gebeurtenissen. Denk hierbij onder andere aan militairen die op missie gaan, politieagenten, ambulancepersoneel en brandweermannen. Beroepen waar men vaker geconfronteerd wordt met heftige gebeurtenissen die een grote psychische impact hebben.

“De volgende vraag stel ik om het een en ander in een nieuw en positief perspectief te plaatsen. Wat willen we bereiken: minder mensen met PTSS of meer gezonde mensen? Ik kies voor het laatste: meer gezonde mensen! Dit is een positief gesteld perspectief. Als we hier vanuit denken, ontwikkelen en werken, ontstaat er een geheel andere dynamiek en resultaat!”

Lees hier het weblog dat Ruud de Smit hierover geschreven heeft.