Week van de Verbinding 2023

“Week van de Verbinding 2023” van 11 t/m 16 december 2023!

 

Met de “Week van de Verbinding 2023” willen we in de week van 11 tot en met 16 december 2023 door heel Nederland heen activiteiten organiseren die als doel hebben om mensen te verbinden.

Aanleiding

Op dit moment leven we in een maatschappij die helaas steeds verder polariseert en waar we elkaar veelal de maat nemen of elkaar diskwalificeren. We zitten naar mijn beleving voornamelijk in de spiraal van ergernis, irritatie, frustratie en escalatie. Zelfs hele mooie en inspirerende berichten en/of bijdragen op social media worden regelmatig door criticasters met de grond gelijk gemaakt. Dat creëert een dynamiek van (ver)oordelen, negativiteit, wantrouwen en diskwalificatie, met alle effecten die daarbij horen.

Daarnaast zien wij een toename van mensen die zich eenzaam voelen en/of waar de mentale rek eruit is. Met name onder jongeren zien we een toename van psychische problemen en sociale eenzaamheid. Laten we samen investeren in meer aandacht voor elkaar en vraag een ander eens hoe het gaat als je vermoedt dat er iets speelt. Heb je het goed, geef dan iets moois terug aan anderen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Aandacht en vriendelijkheid kosten namelijk helemaal niets!

Intentie

Het is onze intentie om zoveel mogelijk verbindende activiteiten samen met anderen te organiseren om te laten zien en ervaren dat het ook anders kan! Met elkaar kunnen we investeren in vertrouwen, verbinding en waardering!

Met de “Week van de Verbinding” kijken we vooral naar wat ons (ver)bindt, investeren we in wederzijds begrip, verdraagzaamheid, helpen we elkaar en letten we vooral op wat een ander goed doet en mooi maakt. Laten we met elkaar een Positieve OntwikkelDynamiek in gang zetten waar we ons allemaal beter door gaan voelen en waardoor we de maatschappij weer een stukje mooier maken. Download hier de toelichting: Week van de Verbinding toelichting MTC

Via Facebook hebben wij ook een groep aangemaakt om de initiatieven te bundelen en te delen:

Facebookgroep Week van de Verbinding