Privacyverklaring

Privacyverklaring Mental Training Center®

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke en bedrijfsmatige gegevens. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met onze privacy- en cookiebeleid. Uw gegevens worden nooit aan derden verkocht en/of verstrekt. Uitzonderingen hierop worden in deze verklaring vermeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het Mental Training Center (verder MTC) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het MTC, en/of omdat u deze zelf aan het MTC heeft verstrekt.

Het MTC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat- en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • IP-adres

Met welk doel gebruikt het MTC persoonsgegevens

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 • We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit werkzaamheden als het verzorgen van trainingen, coaching, workshops, masterclasses, advieswerk, interim-opdrachten, bijzondere projecten.
 • Uw voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. Wij doen dit alleen met de gegevens die we hebben gekregen via het aanmelden voor onze nieuwsbrief, het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen.
 • De contactgegevens die u invult voor een offerteaanvraag of contactformulier, worden gebruikt om een offerte te maken en/of de contactaanvraag te beantwoorden. Wij slaan deze gegevens op in het lokale CRM-systeem op onze computer en gebruiken deze om de betreffende (aan)vraag te beantwoorden.
 • Klantgegevens worden gebruikt voor de levering van de dienst en alle direct daaraan verbonden activiteiten, zoals facturering.
 • Voor het opmaken van de jaarrekening en het doen van aangifte bij de Dienst Belastingen hebben ook de administratie- en belastingadviseur inzage in de financiële klantgegevens.

Hoe lang het MTC gegevens bewaart

Het MTC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Het MTC deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website(s) van het MTC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het MTC gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Het MTC maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van het MTC bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan het MTC te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het MTC heeft hier geen invloed op. Het MTC heeft Google geen toestemming gegeven om via het MTC verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mentaltrainingcenter.com. Het MTC zal zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Het MTC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website(s) van het MTC maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Om de lokale gegevens op onze apparatuur te beveiligen, werken wij met veilige wachtwoorden, firewalls, antivirus- en antimalsoftware. Ook worden noodzakelijke updates uitgevoerd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het MTC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het MTC op via info@mentaltrainingcenter.com.

De volgende websites zijn van het MTC:

https://mentaltrainingcenter.com

Het MTC is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Noordmansstraat 49, 2984 XK, Ridderkerk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van koophandel: 24413410

Telefoonnummer: +31(0)626102601

E-mailadres: info@mentaltrainingcenter.com