Privacyverklaring

Privacyverklaring Mental Training Center®

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus, daarom gaan wij gepast en zorgvuldig om met uw persoonlijke en bedrijfsmatige gegevens. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met onze privacy- en cookiebeleid. Uw gegevens worden nooit aan derden verkopen en/of verstrekken, echter eventuele uitzonderingen hierop worden in deze Privacyverklaring vermeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het Mental Training Center (verder MTC) verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden door ons gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat- en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • IP-adres

Met welk doel gebruikt het MTC persoonsgegevens

Wij verzamelen en slaan gegevens op voor de volgende doeleinden:

 • Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
 • In het kader van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Onze werkzaamheden zijn: het verzorgen van trainingen, coaching, workshops, masterclasses, advieswerk, interim-opdrachten en bijzondere maatwerk projecten.
 • Voor het maken van een offerte en/of de contactaanvraag te beantwoorden. Wij slaan deze gegevens op onze computer op en gebruiken deze gegevens om de betreffende (aan)vraag te beantwoorden.
 • Voor de levering van de dienst en alle direct daaraan verbonden activiteiten, zoals facturering.
 • Voor het opmaken van de jaarrekening en het doen van aangifte bij de Dienst Belastingen hebben ook de administratie- en belastingadviseur inzage in de financiële klantgegevens.

Hoe lang het MTC gegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens bewaren wij maximaal een jaar indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website(s) van het MTC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze data gebruiken wij uitsluitend voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het MTC gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. De verkregen gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Google Analytics wordt gebruikt om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. U treft het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Google verstrekt ons rapporten over de website aan het MTC om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google verstrekt deze informatie aan derden alleen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het MTC heeft hier geen invloed op. Het MTC geeft Google geen toestemming om via het MTC verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mentaltrainingcenter.com. Wij reageren dan zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op uw verzoek.

Beveiliging

Passende maatregelen worden genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor onze website(s) gebruiken wij een betrouwbaar SSL Certificaat, daarmee borgen wij dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wij werken met veilige wachtwoorden, firewalls, antivirus- en antimalsoftware, om de lokale gegevens op onze apparatuur te beveiligen.  Ook worden de daarvoor noodzakelijke updates periodiek uitgevoerd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mentaltrainingcenter.com.

De volgende websites zijn van het MTC:

https://mentaltrainingcenter.com

Onze contactgegevens zijn:

Post- en vestigingsadres: Noordmansstraat 49, 2984 XK, Ridderkerk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van koophandel: 24413410

Telefoonnummer: +31(0)626102601

E-mailadres: info@mentaltrainingcenter.com