Leaders Intent

Leaders Intent voor leidinggevenden die een stap verder willen gaan in het leiden van hun organisatie/team

De Leaders Intent is een krachtig en effectief leiderschapsinstrument dat is afgeleid van het Commanders Intent uit het militaire domein. Het is de effectieve tegenhanger van micro-management dat vaak verlammend werkt. Het leiderschapsinstrument past perfect bij onze visie en manier van werken. Dit succesvolle militaire leiderschapsinstrument hebben wij vertaald naar de Leaders Intent (Intent Based Leadership) waardoor dit leiderschapsinstrument ook toepasbaar is bij organisaties buiten Defensie. Het gaat over de intentie van de leider en wordt gebruikt om het hogere doel achter een plan weer te geven.

Terwijl de context (het WAAROM) en het bereiken van het doel of het realiseren van het beoogde effect (het WAT) centraal staan, wordt de wijze waarop (het HOE) overgelaten aan diegenen die de werkzaamheden uitvoeren. Er wordt hiermee optimaal gebruik gemaakt van de expertise en de talenten van de mensen in de operatie.

Toepasbaarheid Leaders Intent

De Leaders Intent is uitermate geschikt om toe te passen in een snel veranderende, groeiende en dynamische omgeving. Een omgeving waarin niet altijd door de leiding kan worden ingegrepen en waar je snel vanuit je eigen professionaliteit moet kunnen handelen. Deze werkwijze sluit goed aan bij leiderschap dat werkt vanuit vertrouwen, verbinding & waardering. De toepasbaarheid van is dan ook breed; van de succesvolle werking van (uitdagende) projecten tot het succesvol aansturen van rampenteams bij calamiteiten.

Op het moment dat de manager dus zijn Leaders Intent deelt, weten zijn mensen meteen hoe zij kunnen bijdragen aan het succes van de opdracht. Ze zullen verantwoordelijkheid en kundige beslissingen nemen teneinde dat succes te realiseren.

Op verzoek verzorgen wij graag een MasterClass over de Leaders Intent!

Een voorbeeld van de ‘Leader’s Intent’

I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.Leaders Intent: John F. Kennedy d.d. 25 mei 1961.

Resultaat: Neil Armstrong zette 8 jaar later (1969) als eerste mens voet op de maan.