Leader’s Intent

Voor leidinggevenden die een stap verder willen gaan in het leiden van hun organisatie/team

De Leader’s Intent is een krachtig en effectief leiderschapsinstrument dat is afgeleid van het Commander’s Intent uit het militaire domein. Het is de effectieve tegenhanger van micro-management dat vaak verlammend werkt. Dit succesvolle leiderschapsinstrument hebben wij vertaald naar de Leader’s Intent, waardoor dit leiderschapsinstrument ook toepasbaar is bij organisaties buiten Defensie. De Leader’s Intent gaat over de intentie van de leider en wordt gebruikt om het hogere doel achter een plan weer te geven.

Terwijl de context (het WAAROM) en het bereiken van het doel of het realiseren van het beoogde effect (het WAT) centraal staan, wordt de wijze waarop (het HOE) overgelaten aan diegenen die de werkzaamheden uitvoeren. Er wordt hiermee optimaal gebruik gemaakt van de expertise en de talenten van de mensen in de operatie.

Toepasbaarheid Leader’s Intent

De Leader’s Intent is uitermate geschikt om toe te passen in een snel veranderende, groeiende en dynamische omgeving. Een omgeving waarin niet altijd door de leiding kan worden ingegrepen en waar je snel vanuit je eigen professionaliteit moet kunnen handelen. Deze werkwijze sluit goed aan bij leiderschap dat werkt vanuit vertrouwen, verbinding & waardering. De toepasbaarheid van de Leader’s Intent is dan ook breed; van de succesvolle werking van (uitdagende) projecten tot het succesvol aansturen van rampenteams bij calamiteiten.

Op het moment dat de manager dus zijn Leader’s Intent deelt, weten zijn mensen meteen hoe zij kunnen bijdragen aan het succes van de opdracht. Ze zullen verantwoordelijkheid en kundige beslissingen nemen teneinde dat succes te realiseren.

Op verzoek verzorgen wij graag een MasterClass over de Leader’s Intent!

Een voorbeeld van de ‘Leader’s Intent’

I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.

Leader’s Intent: John F. Kennedy d.d. 25 mei 1961.

Resultaat: Neil Armstrong zette 8 jaar later (1969) als eerste mens voet op de maan.