Roadmap to Success

Samen een inspirerende en succesvolle OntwikkelDynamiek realiseren!

 

 

 

 

 

 

 

 

Een verander- en ontwikkelstrategie moet net zoals het doel uitdagend en inspirerend zijn en mensen energie geven. De gehanteerde OntwikkelDynamiek is dan de “Roadmap to Success“. Het is een gezamenlijke reis en avontuur, waarbij gedurende de reis het beste uit de mensen wordt gehaald. 

Wij hebben jarenlange ervaring met advisering en het begeleiden van organisaties bij verander- en ontwikkelprocessen. Wij kijken op een verfrissende en andere manier naar processen, waardoor we in staat zijn organisaties nieuwe inzichten, perspectieven en een positieve ontwikkeldynamiek te bieden. Doel van onze inzet is het bevorderen van duurzame inzetbaarheid, het mentaal welzijn, de vitaliteit en de ontwikkeling van de talenten van medewerkers.

De mentale impact van een veranderproces op medewerkers is vaak groot. Angst en onbegrip komen dan ook al gauw om de hoek kijken. Als je daar niet adequaat op acteert, dan kunnen de gevolgen voor zowel het werkproces als voor de kosten aanzienlijk zijn. Belangrijk bij veranderprocessen is dat de medewerkers vertrouwen hebben in het management en het veranderproces. Dan wordt het namelijk een proces van samen optrekken! Met voelt zich dan gehoord, begrepen en sericeus genomen. Dat zijn belangrijke factoren die bijdragen aan het succes van het veranderproces. Het is dus zaak dat het management daar oog voor heeft en er alles aan doet om te werken aan het vertrouwen. Wij hanteren bij een dergelijk proces onder andere het Leadership Impact Awareness Model  .

Vaak worden voor problemen telkens weer de standaard- en conventionele formats uit de kast getrokken. In de praktijk blijkt regelmatig dat deze formats niet meer het gewenste resultaat opleveren. Het gevolg is dat de processen stagneren en men niet goed meer weet hoe verder te gaan. Als dat het geval is dan brengen wij graag onze expertise in. Wij ondersteunen graag om het perspectief te veranderen en de juiste ontwikkeldynamiek te creëren waardoor het gewenste effect wel wordt gerealiseerd.