Worden we gelukkig van polarisatie?

Ik vraag me steeds af of we met elkaar echt gelukkig worden van de polarisatie, het diskwalificeren van elkaar en het elkaar continu de maat nemen. Welke maatschappelijke dynamiek creëren we daarmee en wat zal het uiteindelijke effect zijn? Persoonlijk heb ik meer met het zoeken naar wat ons verbindt en dat we elkaar op een positieve manier stimuleren en uitdagen. Voor mij persoonlijk is dat een bewuste keuze. Ik vind het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en in verbinding te blijven, juist door het voeren van zuivere en integere discussies, als gelijken, rechtvaardig en met respect.

Bewustwording

Het is van belang dat we ons bewust worden van wat de effecten zijn van angst, negativiteit en frustratie op onszelf, onze omgeving en onze samenleving. Ook het systeem van voornamelijk negatieve berichtgevingen vanuit de media beïnvloeden dagelijks onbewust ons handelen. Als we ons hiervan bewust worden kunnen we wellicht samen een andere keuze maken en gezamenlijk een positief perspectief ontwikkelen. Hoe inspirerend is het als we meer aandacht zouden geven aan goed nieuws en mooie en positieve initiatieven. Welke dynamiek creëren we daarmee?

Hoe kan je verbinding creëren?

Waar ik bijvoorbeeld zelf heel erg blij van word en wat mij energie geeft is als ik zie dat mensen iets goeds doen voor anderen, onvoorwaardelijk en vanuit compassie. Een mooi voorbeeld hiervan is het Engelse TV programma “SOS de verbouwers”  waar een team in 10 dagen tijd een woning verbouwt voor mensen in nood. Hartverwarmend om te zien dat mensen die elkaar niet kennen, verbazend goed met elkaar samenwerken om voor anderen een nieuwe toekomst mogelijk te maken. Geen discussie, maar juist verbinding en dankbaarheid om zoiets voor een medemens te mogen doen. Mensen zijn op dat moment in verbinding met elkaar en het resultaat is dat daar vaak hele mooie dingen uit voortkomen. Ongeacht afkomst, achtergrond en status heerst er een grote mate van saamhorigheid. De mensen zijn verenigd in het realiseren van een gedeeld positief doel, hoe mooi is dat!

Dankbaarheid!

Ik snap heel goed dat niet elke opvoeding, achtergrond en levenservaringen hetzelfde zijn. Iedereen heeft een ander vertrekpunt en mede daardoor vaak ook een andere opvatting en perspectief. Ook ik heb veel uitdagingen en verrijkende ervaringen in mijn leven gehad, maar die hebben mij juist dichter bij mezelf gebracht, verrijkt en een positiever mens gemaakt. Ik ben dan ook een dankbaar en gelukkig mens en dat gun ik anderen ook van harte. Naar mijn overtuiging hebben verbinding en een positieve insteek ook een gunstig effect voor maatschappelijke vraagstukken en niet te vergeten de economie.

Juist een gezamenlijk positief perspectief verbindt en maakt dat we samen het onmogelijke kunnen bereiken.

Please follow and like us:
Pin Share