“Mijn primaire uitdaging is om mensen te laten groeien en hun comfortzone van ervaring, kennis en kunde groter te maken”, verteld Huub Stammes, directeur van de Judo Bond Nederland.

 Naam:                  Huub Stammes
 Functie:               Algemeen Directeur (t/m 2022)
 Organisatie:      Judobond Nederland

 

Wat voor organisatie is de Judo Bond?
De Judo Bond Nederland is een sportbond die meer dan 650 aangesloten clubs en 43.000 leden vertegenwoordigt. De Judo Bond is een van de grotere sportbonden in Nederland en heeft een passie voor aikido, jiujitsu en judo.  Als vooruitstrevende sportorganisatie staan we voor kwaliteit en professionaliteit en supporten we de community om veilig en respectvol op en naast de mat te staan.

Voor hoeveel mensen ben je verantwoordelijk?
Binnen de Bondsbureau van Judo Bond zijn 30 professionals dagelijks aan het werk om alle 650 clubs en 43.000 leden maximaal te faciliteren om op een plezierige en veilige manier hun sport te beoefenen. We hebben daarnaast enorm veel gepassioneerde vrijwilligers die een enorm belangrijke rol vervullen in het succes van de sport.

Wat is volgens jou succesvol leiderschap?
Leiderschap is volgens mij van alle tijden en dient zich zowel in vorm als stijl darwinistisch aan te passen aan de maatschappelijke veranderingen. Elk tijdperk, elke organisatie verlangt specifiek leiderschap. Succesvolle leiders zijn in mijn ogen mensen die zich erg bewust zijn van dat zij mensen leiden, inspireren, enthousiasmeren, vertrouwen geven, angst wegnemen, ruimte geven om te groeien. Immers waar mensen kunnen groeien in hun kwaliteiten geeft dat impact op het succes van de organisatie. De succesvolle leiders zijn zich erg bewust van de winnende cultuur met daarbij horende normen en waarden voor die organisatie waar zij actief zijn.

Welke rol spelen vertrouwen, verbinding en waardering volgens jou in leiderschap?
Dat zijn voor mij de basisuitgangspunten voor excellent leadership. Je geeft immers geen leiding aan machines, maar aan mensen. Als je wilt dat zij excelleren, dien je hen te ondersteunen en stimuleren om te groeien.

Hoe geef jij zelf jouw leiderschap vorm?
In de afgelopen jaren ben ik mij steeds meer bewust geworden dat het verschil wordt gemaakt in de kwaliteit van mensen. Mijn primaire uitdaging is om mensen te laten groeien en hun comfortzone van ervaring, kennis en kunde groter te maken. Ik stimuleer mensen om te leren en zich te ontwikkelen, daarnaast probeer ik ze te behoeden voor overmatige stress. Hoe beter hun skills zijn, hoe beter de organisatie kan functioneren is mijn stellige overtuiging. Ik investeer dan ook graag tijd en moeite in mijn mensen. Anderzijds kijk ik ook nadrukkelijk naar zaken buiten de organisatie om zelf ook te blijven leren en dit te delen met mijn mensen. Op deze wijze probeer ik een continue “learningloop” in de organisatie tot stand te brengen.

Wie is jouw voorbeeld in Excellent Leadership?
Ik heb niet echt een voorbeeld. Niemand is perfect of heeft de perfectie bereikt. Ik leer van goede leiders en van de slechte. Het is een continu proces van leren om leiderschap in te vullen en te verbeteren. Ik spreek veel mensen en lees veel, ik vraag om feedback en feedforwards en daaruit destilleer ik wat ik nodig heb om mijn visie op leiderschap in te vullen. Ik ben ervan overtuigd dat de beste leiders niet zichtbaar zijn. Die laten namelijk hun mensen excelleren en hebben zelf niet de primaire behoefte om zichzelf in de media te profileren.

Hoe draagt succesvol leiderschap bij aan succesvolle organisaties?
Succes is afhankelijk van de organisatiecultuur. En die staat ergens voor en komt niet aanwaaien. Het impliceert dat je hard moet werken aan een optimale organisatiecultuur voor een succesvolle organisatie. Dit betekent continu investeren in je mensen om te excelleren, want opgeteld maken die het verschil met je concurrenten. Organisaties differentiëren zich niet alleen meer met producten en diensten maar steeds meer met haar organisatiewaarden.

Welke visie heeft de judobond over leiderschap?
Sportbonden zijn actief met het organiseren van opleidingen voor trainers, coaches en arbiters. Echter er zijn maar weinig sportbonden die actief zijn met het opleiden van bestuurders. Ook de Judobond heeft dit nog niet georganiseerd en zal dit wel gaan doen omdat op deze wijze je mensen helpt om goed hun taken, rollen te laten vervullen.

De Judo Bond zit in een veranderingsproces, hoe verloopt dat?
Wij doorlopen nu een programma van verbetering en hebben 3 hoofdambities geformuleerd voor de komende jaren. Een van de ambities heeft betrekking op de organisatie zelf. Wij willen excelleren en de organisatorische slagkracht moderniseren. Dit heeft enerzijds te maken met good governance (code Goed Sportbestuur), de inrichting van de organisatie (organisatiemodel) en anderzijds met de cultuuraspecten van de organisatie (normen en waarden). Op dit moment zijn we actief met zogenaamde Brown Paper Workshops waarbij we als eerste bewustwording van de huidige situatie in kaart aan het brengen zijn. Wat zijn de kritieken die zorgen waarom de organisatie niet goed genoeg functioneert? En in opvolgende workshops ontwikkelen we de nieuwe werkelijkheid. De 3e fase betreft het daadwerkelijk implementeren en uiteindelijk borgen van de nieuwe situatie. Dit traject gaat nadrukkelijk over mensen. Dit betekent dat mensen nieuw c.q. ander gedrag moeten aanleren en dat kost serieus tijd en moeite en die nemen we ervoor omdat de mensen het verschil maken voor fundamentele veranderingen. Dit is een continu proces voor de komende jaren.

Welke rol speelt leiderschap in dit proces?
Zoals bij iedere grotere organisatieverandering is leiderschap hierbij van belang. Je hebt eenmaal te maken met menselijk gedrag in dit soort situaties. Weerstand, ontkenning, mechanische aanvaarding, eigenaarschap zijn bekende fasen in veranderingsprocessen. Het is goed om deze te leiden, monitoren en begeleiden. En mensen door deze fasen heen te nemen. De een gaat hier sneller dan een ander. Begrip is dan tot een bepaalde mate belangrijk, maar ook de grenzen helder aangeven van tot hier en niet verder. En als mensen lang in weerstand blijven dan moet het betekenen dat je ook een ander gesprek voert en dit niet uit de weg gaat.

Hoe wordt leiderschap binnen de wereld van de sportbonden vormgegeven?
Sportbonden zijn complexe organisaties met veel verschillende stakeholders. Opvallend is dat juist cultuuraspecten in veranderingstrajecten meestal niet aan bod komen. De leiders voeren discussies voornamelijk over de structuur en de processen van de organisatie en niet waar het echt om draait. Het vergt natuurlijk van leiders erg veel moed om open en eerlijk naar je eigen functioneren en jouw persoonlijke aannames te kijken. Vaak redeneren we vanuit de gedachte dat we alles doen voor de sport, echter het ego en de persoonlijke belangen spelen ook een rol. Dat is ook heel menselijk, echter het gaat om de sport en hoe de sport de ruimte en het vertrouwen krijgt om zich te ontwikkelen. Persoonlijke belangen mogen nooit een beperkende factor zijn voor de sport. Bij deze ontwikkeling speelt leiderschap dus een essentiële rol, de leiders moeten de juiste voorwaarden creëren voor groei en ontwikkeling.

Hypothetisch! Tegenwoordig wordt er veel gesproken over oud- en nieuw leiderschap. Speelt dit ook binnen de Judobond /sportwereld?
De betrokkenheid is enorm hoog bij sportorganisaties (-bonden) en kent een explosieve mix van emotie, passie, vrijwilligheid en professionaliteit. Dit zorgt voor enerzijds enorme energie waardoor veel zaken in de uitvoering goed verlopen. Echter in besluitvormingsprocessen is diezelfde betrokkenheid aanwezig bij sommige onderwerpen en dan wil de emotie nogal eens de overhand hebben op de ratio.

Dit wordt in de hand geroepen doordat de cultuurnormen en –waarden niet zijn gedefinieerd, laat staan dat er mensen op worden aangesproken. Dit zorgt ervoor dat de zogenaamde vijfde colonne de ruimte krijgt om zich in het politieke moeras van besluitvormingen te mengen. Ik constateer ook dat besturen en directies hierbij te angstig in opereren of de cultuuraspecten negeren, met alle gevolgen van dien. Belangrijk is bewustwording en openheid over dit proces en van daaruit kunnen we juist met elkaar gaan bouwen.

Waar liggen volgens jou de kansen voor de Judo Bond en de andere bonden?
De sport kan veel leren van succesvol leiderschap uit andere branches. De toekomst van de sport is voor mij het uitgangspunt en dan betekent voor mij dat leiderschap dienend is aan de sport. Succesvol leiderschap binnen de sport betekent voor mij ook open te staan voor nieuwe inzichten in leiderschap en deze vertalen naar je eigen rol. Het zou geweldig zijn als we binnen de sport meer zouden doen met succesvol leiderschap uit andere branches, laten we daar in ieder geval een open mind voor hebben.

Leiderschap is dus van groot belang in dit proces, juist om de kracht van diversiteit en vernieuwing te faciliteren. Een idee kan zijn om met elkaar een geaccepteerde werkvorm te creëren, waar we met wederzijds respect kunnen werken aan een nog betere toekomst van de sport. En laten we vooral onze successen met elkaar delen, waardoor we ons verder ontwikkelen en nog meer successen gaan creëren.

In hoeverre maakt de judobond daarbij gebruik van successen van andere (sport)leiders?
Wij proberen te leren van vele andere organisaties hoe zij veranderingsprocessen goed begeleiden. Dat kan vanuit sport, maar net zo makkelijk bij andere sectoren zijn. Vaak kan je meer leren van andere sectoren en voor specifieke sportsituaties is het goed om bij je collega’s te buurten.

Waarom zou de excellent Leadership Experience op 25 januari 2018 interessant zijn voor de leiders in de sport?

Omdat we vooral dienen te luisteren naar mensen uit verschillende branches, sectoren; experts die trends laten zien, elkaar inspireren en daarvan kunnen leren. Sta juist open voor inzichten en ervaringen vanuit andere disciplines/werelden. Daar kunnen we met zijn allen enorm veel van leren. Uiteraard hoort daarbij dat wij ook onze successen met anderen kunnen en willen delen.

Het zou trouwens ook geweldig zijn als we vanuit de sport een aantal leiders kunnen voordragen voor de Excellent Leadership Awards 2018. Want deze kunnen dan een voorbeeldrol vervullen binnen de sportbonden.

 

Door: Ruud de Smit, directeur Mental Training Center, 4 juli 2017

Please follow and like us:
Pin Share