Medewerker Inspiratie Onderzoek

Wist je dat…

  1. de hoeveelheid aanwezige positieve energie de meest bepalende factor voor succes binnen organisaties is;
  2. een compliment 5x zoveel effect heeft op nieuw gedrag dan het aanspreken op ongewenst gedrag (corrigerende feedback);
  3. 70% van de mensen niet blij zijn met hun werk;
  4. 30% van de mensen een nieuwe stap in hun carrière willen maken;
  5. in de sportwereld is bewezen dat een team dat positief wordt gecoacht veel sneller leert en dus sneller succesvol is dan een team dat vanuit correctie wordt aangesproken.

Onze overtuiging voor ontwikkeling:

  1. Leg de nadruk op datgene dat al goed gaat en dat verder uitgebouwd kan worden;
  2. Negeer echter niet dat wat verbeterd dient te worden; doe dit vanuit een positief perspectief.

Onze ervaringen:  

  • Het afnemen van een MTO vergt veel energie, tijd en geld. Er ontstaat al snel negativiteit en doorgaans verandert er weinig tot niets. Bijna alle resultaten zijn vooraf wel ongeveer in te schatten…  
  • Bij een Medewerker Inspiratie Onderzoek (MIO) gaan we uit van de kracht van enthousiasme. We denken en handelen vanuit datgene dat goed gaat, vanuit het positieve perspectief (‘kansdenken’). Medewerkers opereren vanuit eigen verantwoordelijkheid en worden geïnspireerd en inspireren collega’s het beste van zichzelf te geven. Dit vraagt Nieuw Leiderschap en concrete doelen. Welke twee thema’s zijn leidend binnen de organisatie?  

Onze aanpak:

We houden het overzichtelijk en durven te kiezen. Door deze focus wordt het eenduidig en voelen medewerkers zich sneller aangesproken en betrokken. We volgen hierbij de (bijvoorbeeld) twee belangrijkste prioriteiten die door de medewerkers zelf wordt gegeven.

Onze werkwijze:

In co-creatie met de organisatie stemmen we op maat het traject samen dat dient te leiden tot gewenste ontwikkeling en nieuwe inspiratie en energie.