COVID-19

Bronvermelding foto: Radboud UMC

COVID-19 vraagt veel van onze mentale weerbaarheid en veerkracht en worden we op harde wijze geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. Door COVID-19 is niets meer vanzelfsprekend. Het vraagt kracht en wijsheid om hiermee om te gaan. Mede omdat we door alle maatregelen enorm zijn beperkt in onze mobiliteit en sociale contacten. We zien onze familie en vrienden niet meer en we werken al meer dan een jaar thuis zonder directe contacten met onze collega’s. De grote onzekerheid en de angst voor het onbekende hebben een enorme mentale impact op ons. We zitten allemaal met veel vragen over hoe we hiermee om kunnen gaan. Hoe gaat de toekomst eruit zien. 

Leiderschap

Juist tijdens de COVID-19 crisis wordt er veel verwacht en gevraagd van het leiderschap binnen organisaties. COVID-19 dwingt onze leiders om op te staan. Als leider ben je zichtbaar, een veilige haven, betrokken en richtinggevend voor je mensen!

Onze leiders worden door COVID-19 geconfronteerd met veel onbekende variabelen en economische tegenslag.  Ook zij vragen zich constant af hoe ze deze situatie het hoofd kunnen bieden. Het is onze opvatting dat leiderschap juist nu erg belangrijk is en bepalend voor het voortbestaan van getroffen bedrijven. Juist nu moet je als leider een veilige basis bieden en van waarde zijn voor jouw mensen. Leiderschap is ook je mensen daadwerkelijk leiden door deze moeilijke tijd. Wij zijn voor deze leiders beschikbaar als klankbord, sparringpartner en adviseur.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.

Ondersteuning

De mentale weerbaarheid en -veerkracht en ook het perspectief worden voor mens & organisatie de komende tijd steeds belangrijker. Wij helpen organisaties graag om tot oplossingen te komen. Neem vrijblijvend contact op met Ruud de Smit via 06-26102601 of stuur een e-mail naar rdesmit@mentaltrainingcenter.com .