Brainstormen

Brainstormen is het mobiliseren van creativiteit, energie en vooruitgang!

Brainstormen met enthousiaste en creatieve denkers, die veelal anders kijken en denken over bestaande problemen en processen?

Brainstormen is op een snelle en creatieve manier veel nieuwe ideeën over een onderwerp of vraagstuk verkrijgen. Tijdens het brainstormen associeert men en schrijf men alles op wat in het hoofd opkomt om zoveel mogelijk ideeën te krijgen. Tijdens het brainstormen worden meningen en kritiek achterwege gelaten. Het enige wat men doet is associëren…

Het Mental Training Center ontwikkelt vanuit onze visie op ontwikkeling, concepten die tot doel hebben om het beste uit mensen te halen. Deze concepten dragen op actieve en innovatieve wijze bij aan de groei en ontwikkeling van mensen, organisaties en de samenleving. Vanuit onze visie hebben we middels brainstormen een aantal projecten ontwikkeld. Ook gedurende het ontwikkelproces hebben we diverse sessies georganiseerd om voorbij enkele blokkades te komen. Heel verfrissend en enorm effectief!

Wij fungeren regelmatig als gesprekspartner/sparringpartner of begeleiden brainstormsessies voor leidinggevenden/teams. Daardoor veranderen we vaak het perspectief en ontstaat er weer ruimte en energie. De inzet van een buitenstaander voor het brainstormen kan daarom juist van toegevoegde waarde zijn. Wij genereren graag samen met u nieuwe ideeën en inzichten die u verder helpen in het proces. Heeft u vervolgens ondersteuning nodig bij de implementatie, dan helpen wij u daar vanzelfsprekend ook bij.

Mensen die onderdeel zijn van een niet optimaal functionerend (werk)systeem of die willen innoveren, houden vaak ‘onbewust’ het oude systeem in stand. Mensen houden zich dus vaak onbewust vast aan oude ideeën en/of beperkende patronen. Dit is normaal menselijk gedrag, want we willen immers de status quo bewaren.

Wij kunnen zowel procesbegeleider inzetten als creatieve denkers, het is waar u het meeste aan heeft!