Missie & Visie

Door op positieve wijze anders te leren kijken en denken verander je de OntwikkelDynamiek en het effect!

Motiveren, inspireren, vanuit talenten leren samenwerken en een positieve OntwikkelDynamiek creëren in de ontwikkeling van mensen, dat is onze missie. Het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties is namelijk ons vak, onze expertise en onze passie!

Onze visie is om juist op zoek te gaan naar successen, talenten & verbinding en niet naar problemen, fouten en verschillen. Focus juist op wat je wilt en wenst en niet op het voorkomen en/of terugdringen van problemen. Vertrouwen, verbinding en waardering vormen naast de positieve insteek, de basis in al onze programma’s en projecten. De basis van onze werkwijze is Positieve Psychologie en de methodiek Appreciative Inquiry, de waarderende aanpak.

De positieve denker!
De positieve denker ziet het onzichtbare, voelt het ontastbare en bereikt het onmogelijke!

Hoe creëer je een optimaal klimaat bij ontwikkel- en verandervraagstukken? De manier van kijken en denken binnen een organisatie/team is bepalend voor de OntwikkelDynamiek die ze creëren en het effect dat ze daarmee realiseren. De uitspraak van Aristoteles “Wat je aandacht geeft, dat groeit!” is dan ook zeer toepasselijk.

Ligt de focus bijvoorbeeld op diskwalificeren, fouten en control of juist op datgene wat mensen goed doen, hun talenten en wat mensen stimuleert? Beide manieren van kijken/denken creëren hun eigen OntwikkelDynamiek. Een voorbeeld van hoe het anders kan is de: Case ziekteverzuim“.

Wij zijn authentieke en enthousiaste out-of-the-box denkers. Naast advies, Interim Management en coaching, ontwikkelen wij ook maatwerk strategieën & projecten voor organisatorische en maatschappelijke uitdagingen. 

Naast het inhoudelijke deel, investeren wij ook graag in het belevingsaspect, want een positieve beleving blijft immers lang bij. Een positieve beleving ondersteunt een duurzame en effectieve ontwikkeling.