Visie

Anders Kijken & Denken!

Tekst

Motiveren, inspireren, vanuit talenten leren samenwerken en een positieve dynamiek creëren in de ontwikkeling van mensen, dat is onze drive. Het ontwikkelen van mens & organisatie is namelijk ons vak, onze expertise en onze passie!

Glas half leeg of half vol!

Zie je problemen en de bekende bergen, of zie je juist mogelijkheden en uitdagingen? De manier waarop we kijken en denken (mindset) heeft in belangrijke mate invloed op ons handelen en het te behalen resultaat. We zijn in zijn algemeenheid vooral gericht op fouten en problemen. Zo hebben we aangeleerd om vanuit een probleem te redeneren en vanuit deze probleemredenatie naar oplossingen te zoeken. Deze aanpak richt zich dan vooral op het voorkomen, verkleinen of wegnemen van het probleem. Het kan echter ook anders! Zie als voorbeeld de “Case ziekteverzuim” hieronder.

Positieve Psychologie & Appreciative Inquiry

De basis van onze werkwijze is Positieve Psychologie en de methodiek Appreciative Inquiry, de waarderende aanpak .

Wij werken vanuit een positief, uitdagend en waarderend perspectief, waarbij gebruik gemaakt wordt van behaalde successen en de aanwezige talenten. Niet op zoek naar de fouten en verschillen, maar juist naar de successen, talenten & verbinding. Vertrouwen, verbinding en waardering vormen de basis in al onze programma’s en projecten.

Naast het inhoudelijke deel, investeren wij ook graag in het belevingsaspect, want een positieve beleving blijft immers lang bij. Een positieve beleving ondersteunt een duurzame en effectieve ontwikkeling.

Case Ziekteverzuim

Een voorbeeld van traditioneel kijken en denken is het onderwerp ziekteverzuim. Het probleem binnen organisaties is “ziek zijn” en we gaan vanuit de standaard aanpak met heel veel geld, tijd en inzet het probleem terugdringen. Uit de praktijk blijkt dat er maar weinig mensen binnen organisaties zijn die energie krijgen van alle protocollen en procedures rondom ziekteverzuim. In tegenstelling tot deze reguliere aanpak, houden wij ons vooral bezig met het verhogen van de arbeidsdeelname! De focus is daarbij gericht op wat we willen bereiken en niet op wat we willen voorkomen of beperken. Kortom een andere focus en denkwijze met een andere dynamiek en effect!

Wij benaderen uitdagingen op allerlei vlakken dan ook op een geheel andere wijze, telkens weer met een bijzonder resultaat. Uiteraard kunnen we hier nog veel meer over vertellen.