Week van de Verbinding – 11 t/m 16 december 2023

“Verbinding – De dialoog met wederzijds respect”

Met de “Week van de Verbinding 2023” willen wij in de week van 11 tot en met 16 december 2023 door heel Nederland heen activiteiten organiseren die als doel hebben om mensen te verbinden.

Aanleiding

Op dit moment leven we in een maatschappij die helaas steeds verder polariseert en waar we elkaar veelal de maat nemen of elkaar diskwalificeren. We zitten naar onze beleving voornamelijk in de spiraal van ergernis, irritatie, frustratie en escalatie. Zelfs hele mooie en inspirerende berichten en/of bijdragen op social media worden regelmatig door criticasters met de grond gelijk gemaakt. Dat creëert een dynamiek van (ver)oordelen, negativiteit, wantrouwen en diskwalificatie, met alle effecten die daarbij horen.

Daarnaast zien wij een toename van mensen die zich eenzaam voelen en/of waar de mentale rek eruit is. Met name onder jongeren zien we een toename van psychische problemen en sociale eenzaamheid. Laten we samen investeren in meer aandacht voor elkaar en vraag een ander eens hoe het gaat als je vermoedt dat er iets speelt. Heb je het goed, geef dan iets moois terug aan anderen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Aandacht en vriendelijkheid kosten namelijk helemaal niets!

Intentie

Het is onze intentie om zoveel mogelijk verbindende activiteiten samen met anderen te organiseren om te laten zien en ervaren dat het ook anders kan! Met elkaar kunnen we investeren in vertrouwen, verbinding en waardering!

Met de “Week van de Verbinding 2023” kijken we vooral naar wat ons (ver)bindt, investeren we in wederzijds begrip en letten we vooral op wat een ander goed doet en mooi maakt. Laten we met elkaar een Positieve OntwikkelDynamiek in gang zetten waar we ons allemaal beter door gaan voelen en waardoor we de maatschappij weer een stukje mooier maken.

Wil je aansluiten?

Dit allemaal kunnen we vanuit het MTC natuurlijk niet alleen, het gaat ons namelijk allemaal aan! Hoe mooi is het als we gezamenlijk ideeën ontwikkelen en uitvoeren die een positieve impact hebben op onze maatschappij. Belangrijk is om in elke branche en organisatie enthousiaste insiders te betrekken die hun netwerk hiervoor willen mobiliseren en activiteiten willen ontwikkelen. De perfecte teambuilding, toch? Heb je toevallig contact met een influencer of BN’er? Benader deze en vraag of deze wil meewerken?

Hoe nu verder?

Hebben we al een uitgebreid en uitgewerkt plan? Nee, het is een idee dat al maanden in onze hoofden rondspeelt en we zijn er uiteindelijk gewoon mee gestart. Om het tot een succes te maken hebben wij jullie allemaal keihard nodig! Dus heb je zelf ideeën, sluit je aan, deel je ideeën en geef ze ook samen met de mensen om je heen vorm. Raak geïnspireerd en inspireer weer anderen! Een nadere toelichting kan je Week van de Verbinding toelichting MTC downloaden en rondsturen binnen je netwerk.

Hoe mooi zou het zijn als we met elkaar een breed gedragen “Week van de Verbinding 2023” realiseren.

Enkele branches/doelgroepen die activiteiten kunnen organiseren zijn:

  • Onderwijs
  • Bedrijfsleven
  • Verenigingsleven
  • Overheid
  • Buurthuizen
  • Goede doelen
  • Enz.

Wil je helpen om dit project tot een succes te maken, wordt dan lid van de Denktank “Week van de Verbinding 2023” op LinkedIn! Je kan mij ook mailen op rdesmit@mentaltrainingcenter.com of je kan me bellen op 0626102601.