Juist tijdens de COVID-19 crisis wordt er veel verwacht en gevraagd van het leiderschap binnen organisaties en onze samenleving. Er zijn geen bestaande routines, scenario’s of procedures die van tevoren bedacht zijn voor een situatie zoals deze. Veel leidinggevenden worden door COVID-19 geconfronteerd met het onbekende en soms ook met economische tegenslag. Leiders vragen zich constant af hoe ze deze situatie het beste het hoofd kunnen bieden.

Het is onze overtuiging dat leiderschap juist nu erg belangrijk is en medebepalend voor het voortbestaan van met name getroffen bedrijven. Leiderschap houdt voor mij ook in: van waarde zijn voor je mensen in bijzondere en moeilijke tijden. Door zichtbaar te worden voor je mensen, ze een veilige haven te bieden, betrokken en waarderend te zijn, maar vooral ook door richtinggevend te zijn. Juist nu moet je je rol als leider met beide handen aanpakken en jouw team daadwerkelijk door deze moeilijke tijd heen leiden.

Mentale gezondheid medewerkers

De mentale gezondheid van medewerkers komt door de COVID-19-crisis steeds meer onder druk te staan. We missen massaal de sociale contacten, zowel privé als zakelijk, en ook het thuiswerken is voor mensen niet altijd eenvoudig. In combinatie met het onduidelijke perspectief over hoe de toekomst eruit gaat zien, heeft COVID-19 een grote impact op de mentale weerbaarheid en veerkracht van de bevolking. Daarnaast eist de gedwongen confrontatie met onze kwetsbaarheid, onze angsten en de grote onzekerheid veel van onze mentale vermogens. Daarmee nemen de gevoelens van eenzaamheid en depressie in de hele samenleving toe.

Voortschrijdend inzicht bedrijven

Bedrijven raken er door deze bijzondere tijd wel steeds meer van doordrongen van de noodzaak om te investeren in de mentale gezondheid van hun medewerkers. De mentale weerbaarheid en veerkracht en een nieuw toekomstperspectief worden voor mens & organisatie de komende tijd dan ook steeds belangrijker.

Het is dus zaak om niet te lang te wachten om onze mentale weerbaarheid en veerkracht te trainen om onze mind weer op orde te krijgen. Hoe langer we hiermee wachten, des te groter de impact en de nadelige gevolgen die hierboven beschreven zijn. Ook na de crisis zullen de effecten daarvan nog geruime tijd doorwerken. Het is volgens ons daarom verstandig als organisaties zich daar vroegtijdig op voorbereiden en plannen gaan ontwikkelen. Volg daarbij altijd de richtlijnen van het RIVM.

Maatschappelijke solidariteit

In deze tijd gaat leiderschap voor mij echter verder dan alleen voor je eigen mensen en organisatie te zorgen. Jouw organisatie staat namelijk niet op zichzelf. Je hebt nagenoeg altijd te maken met andere ketenpartners waar je nauw mee samenwerkt, zoals leveranciers, afnemers/opdrachtgevers of collega-bedrijven. Ik vind dat we in deze uitzonderlijke tijd onze verantwoordelijkheid breder mogen inzetten. Er is namelijk niemand bij gebaat dat bedrijven omvallen en dat mensen op straat komen te staan. Daar zit voor mij een gezamenlijk belang. Laten we uit onze comfortzone gaan en solidariteit tonen en elkaar helpen en ondersteunen waar mogelijk. Ook dat is leiderschap!

Enkele opiniestukken uit de losse pols!

Een ander soort maatschappelijke solidariteit waar ik veel voor voel is het volgende. Er zijn grote ondernemingen die van Nationaal belang zijn en veel financiële steun ontvangen van de overheid. Natuurlijk ben ook ik van mening dat deze bedrijven niet moeten omvallen en geholpen moeten worden. De maatschappelijke impact als ze niet geholpen zouden worden zou nog vele malen groter zijn. Echter, het is mijn wens dat deze bedrijven na de COVID-19 crisis leiderschap en dankbaarheid tonen door meer te investeren in het maatschappelijke belang. Bijvoorbeeld een fonds voor de zorg of een investering in onze natuur. Zomaar een paar ideeën uit de losse pols! Laten we dit gezamenlijk met passie en positiviteit en op een maatschappelijk rechtvaardige wijze vorm geven. Daar worden we allemaal wijzer van.

Welke ideeën heeft u over leiderschap en solidariteit tijdens COVID-19, laat het mij weten!

Blijf gezond en help elkaar!

Hartelijke groet,

Ruud de Smit

0626102601

 

Bronvermelding foto: Radboud UMC

 

Please follow and like us:
Pin Share